องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง
เลขที่ 140 หมู่ที่ 6 ถนนห้วยไม้ซอด-นากั้ง
ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ 0-4249-0551

อีเมล์ : admin@nakang.go.th

 

 

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง